Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Dotazník:

Jak využít volné parcely na dolním Střekově?

V dolní části Střekova se v blízkosti budovy Krajského soudu nachází tři volné nezastavěné
plochy, pouze občasně využívané pro cirkusy nebo trhy. Blokové domy, které zde stávaly, byly v
osmdesátých letech zbourány v rámci velkolepých plánu přestavby města, ke kterým však již nedošlo.
V současné době jsou pozemky ve vlastnictví soukromého investora (Sallerova výstavba), který zde
plánuje výstavbu Obchodního centra s obchody, kancelářemi a velkým parkovištěm.
Investorem navržený projekt jistě není jedinou možností, jak tyto pozemky využít. Níže předkládáme
několik návrhů na jejich využití a prosíme Vás o jejich ohodnocení.

 

Předem děkuje občanské sdružení Váš Střekov.      


Veškeré podrobnější informace o celé kauze najdete na našem webu : www.vas-strekov.cz

Něco málo o Vás :

Úvodní informace :

Pohlaví :

Věk :

Bydlím na/v :

Email (nepovinné) :

Anketní údaje :

Níže uvedené návrhy, prosím, ohodnoťte známkou od 1 (výborný nápad) do 4 (naprosto nepřijatelné).


1... výborný nápad // 2... spíše ano // 3... spíše ne // 4... naprosto nepřijatelné

Měli by tam zase postavit domovní bloky, tří nebo čtyřpatrové (v přízemí obchody, ve vyšších patrech pak kanceláře a byty). Střekov si zaslouží vypadat jako město.

Domovní bloky už bych tam nechtěl/a. Měly by tam zase vyrůst obytné domy, ale takové rozvolněné, jako jsou na sídlišti.

Mělo by se to rozparcelovat a měly by tam vzniknout rodinné domy se zahradou.

Obytné domy by tam být neměly. Měly by tam vyrůst moderní kancelářské budovy.

Mělo by se tam postavit nákupní centrum s parkovištěm, podobné jako obklopují město ( přízemní haly obchodů a velká parkoviště).

Dolnímu Střekovu chybí náměstí a tady před soudem je pro něj vhodné místo.

Nemělo by se to zastavovat. Měl by tam být zřízen veřejný park.

Nezastavoval/a bych to. Stávající využití mi vyhovuje. Ty trhy by tam mohly být častěji.

Místo pro Vaše případné další komentáře, připomínky či doplnění :

Uveďte Vaši mailovou adresu, pokud chcete být informován/a o aktuálním dění v této kauze, případně o dalších aktivitách našeho sdružení.

Nezastavoval/a bych to. Udělal/a bych z toho zahrádkářskou osadu.